Działamy dla Ciebie


Dostępne środki oraz infrastruktura umożliwjają Fundacji Rozwoju Sportu i Rehabilitacji realizację założonych celów. Dzięki użytkowaniu budynku Ośrodka Sportowo-Rehabilitacyjnego, w minionych latach zorganizowaliśmy imprezy cykliczne dla osób niepełnosprawnych, których głównym celem była ich aktywizacja oraz pomoc w pokonywaniu barier w kontaktach ze społeczeństwem.

Jako osoby niepełnosprawne zdajemy sobie sprawę, jak trudno jest w obecnych czasach skutecznie konkurować na trudnym rynku pracy. Dlatego też Fundacja Rozwoju Sportu i Rehabilitacji w 2011 roku zorganizowała spotkanie osób niepełnosprawnych w celu ich aktywizacji zawodowej.

Uczestnicy spotkania nauczyli się m.in. jak prawidłowo przygotować CV i List Motywacyjny, jak skutecznie zaprezentować samego siebie oraz czego unikać na rozmowach kwalifikacyjnych.

Uczestnicy zostali również poinformowani o korzyściach płynących z rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy, tj. możliwości uczestniczenia w kursach organizowanych przez inne jednostki na terenie naszego miasta. Dyskusja miała także na celu podniesienie własnej wartości osób niepełnosprawnych.

W wyniku zorganizowanego spotkania 9 osób niepełnosprawnych zarejestrowało się w PUP w Białymstoku (8 osób ze znacznym st. niepełnosprawności i 1 osoba ze st. umiarkowanym).

Dzięki naszej działalności zainteresowane osoby niepełnosprawne wzięły udział w projekcie „Wsparcie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo na Rynku Pracy”. Umożliwiło to uczestnikom zdobycie uprawnień pracownika administracyjno-biurowego z modułem wizażu i stylizacji oraz ukończenie kursu zawodowego obsługi komputera z Internetem.