Cel – integracja ze społeczeństwem

Działalność Fundacji Rozwoju Sportu i Rehabilitacji nie kończy się na pomocy w powrocie do zdrowia. Do naszych celów należą również promocja zdrowia oraz inne działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zainteresowani mogą skorzystać z organizowanych przez Fundację grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych.

W Fundacji działa wiele osób niepełnosprawnych. Dlatego też jesteśmy w stanie lepiej zrozumieć potrzeby naszych Klientów. Czujemy się częścią środowiska osób niepełnosprawnych i społeczności lokalnej. Chcemy przyczynić się do integracji wszystkich potrzebujących ze społeczeństwem.

Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty skierowane do: członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej.

Pomagamy również osobom niepełnosprawnym w znalezieniu swojego miejsca na rynku pracy. W minionych latach organizowaliśmy szkolenia, w trakcie których uczestnicy uczyli się jak skutecznie poszukiwać pracy, a także zdobywali niezbędne umiejętności w zakresie pracy administracyjno-biurowej.

W powrocie do sprawności nie przeszkadza relaks i dobra zabawa. Fundacja Rozwoju Sportu i Rehabilitacji współpracuje z Centrum Foki, które tworzy zespół profesjonalnych instruktorów, posiadających wieloletnie doświadczenie w nurkowaniu, fitness czy zajęciach tanecznych, w survivalu i SERE oraz w organizowaniu imprez firmowych i wyjazdów grupowych.

Specjaliści działający w Centrum Foki, pomagają również w profesjonalnym przygotowaniu do kariery i stawianiu pierwszych kroków na rynku pracy. Oferują praktyczne, psychofizyczne przygotowanie do egzaminów do służb mundurowych.