Zasięg projektu
mapaWojewództwo podlaskie

piskiPowiat piski

Fundacja Rozwoju Sportu i Rehabilitacji w Białymstoku przystępuje do realizacji projektu finansowanego ze środków PEFRON pod tytułem:

,, Im wcześniej tym lepiej” – wielospecjalistyczne wspomaganie szansą optymalnego rozwoju dziecka niepełnosprawnego.

Projekt powstał z inicjatywy osób niepełnosprawnych a także osób pracujących na co dzień z dziećmi niepełnosprawnymi, jako odpowiedź na brak dostępu do specjalistycznych zajęć o charakterze terapeutycznym wspomagających rozwój zaburzonych funkcji poznawczych i komunikacji u dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Projekt kierowany jest do osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności w wieku do lat 18.

W TRZECIM okresie realizacji projektu trwającym od 01.04.2016r. do 31.03.2017 r. zakłada się udzielenie wsparcia beneficjentom poprzez objęcie ich następującymi formami terapii:

   • Terapia metodą Integracji Sensorycznej

   • Terapia EEG Biofeedback

   • Zajęcia logopedyczne

    Terapię Taktylną

   • Zajęcia rozwijające umiejętności społeczne

Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę posiadająca wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnoprawną.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Wszystkie formy wsparcia na terenie woj. podlaskiego odbywać się będą w budynku przy ul. Wrocławskiej 51

Wszystkie formy wsparcia na terenie woj. warmińsko- mazurskiego odbywać się będą w pomieszczeniach SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO im. dr Władysława Klementowskiego w Łupkach, miejscowości oddalonej o 6 km od Pisza. Ośrodek posiada salę Integracji Sensorycznej, salę do terapii EEG Biofeedback, sale logopedyczną a także pomieszczenia do prowadzenia zajęć terapii taktylnej i rozwijających umiejętności społeczne.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. dr Władysława Klementowskiego, Łupki 15, 12-200 Pisz).

Rodziców dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wyrażających chęć udziału w w/w zajęciach prosimy o zgłaszanie się do biura projektu.