Zasięg projektu
mapaWojewództwo podlaskie

piskiPowiat piski

powiat Radzyński
powiat Radzyński

Fundacja Rozwoju Sportu i Rehabilitacji w Białymstoku przystępuje do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod tytułem:

” Im wcześniej tym lepiej” – wielospecjalistyczne wspomaganie szansą optymalnego rozwoju dziecka niepełnosprawnego. ” – edycja II

Projekt powstał z inicjatywy osób niepełnosprawnych a także osób pracujących na co dzień z dziećmi niepełnosprawnymi, jako odpowiedź na brak dostępu do specjalistycznych zajęć o charakterze terapeutycznym wspomagających rozwój zaburzonych funkcji poznawczych i komunikacji u dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Projekt kierowany jest do osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności w wieku do lat 18.

W drugim okresie realizacji II edycji projektu trwającym od 01.04.2018r. do 31.03.2019r. zakłada się udzielenie wsparcia beneficjentom poprzez objęcie ich następującymi formami terapii:

   • Terapia metodą Integracji Sensorycznej

   • Terapia EEG Biofeedback

   • Zajęcia logopedyczne

   • Zajęcia rozwijające umiejętności społeczne

Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę posiadająca wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnoprawną.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Wszystkie formy wsparcia na terenie woj. podlaskiego odbywać się będą w budynku przy ul. Wrocławskiej 51

Formy wsparcia na terenie woj. warmińsko- mazurskiego odbywać się będą w pomieszczeniach SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO im. dr Władysława Klementowskiego w Łupkach, miejscowości oddalonej o 6 km od Pisza. Ośrodek posiada salę Integracji Sensorycznej, salę do terapii EEG Biofeedback, sale logopedyczną a także pomieszczenia do prowadzenia rozwijających umiejętności społeczne.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. dr Władysława Klementowskiego, Łupki 15, 12-200 Pisz).

Formy wsparcia na terenie woj. Lubelskiego odbywać się będą w pomieszczeniach SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO w Chełmie Ośrodek posiada salę Integracji Sensorycznej, salę do terapii EEG Biofeedback, sale logopedyczną a także pomieszczenia do prowadzenia rozwijających umiejętności społeczne.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Trubakowska 59 22-100 Chełm).

Rodziców dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wyrażających chęć udziału w w/w zajęciach prosimy o zgłaszanie się do biura projektu.