Zasięg projektu
mapaWojewództwo podlaskie

piskiPowiat piski

powiat Chełmski
powiat Chełmski

Fundacja Rozwoju Sportu i Rehabilitacji w Białymstoku przystępuje do realizacji projektu finansowanego ze środków PFRON pod tytułem:

” Pokonując labirynt własnych możliwości” – nowatorskie metody usprawniania, rehabilitacji i terapii dziecka niepełnosprawnego

Docelową grupą beneficjentów projektu będą 72 osoby niepełnosprawne z terenu województwa podlaskiego, 20 osób niepełnosprawnych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego ( powiat piski ) oraz 28 osób niepełnosprawnych z województwa lubelskiego (powiat chełmski). Beneficjenci – to niepełnosprawni do 18 roku życia, posiadający aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. W grupie docelowej mogą znaleźć się osoby z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem, z niepełnosprawnością intelektualną a także z innymi niepełnosprawnościami, w tym ze sprzężeniami. Oferowane formy wparcia dla ww grup niwelują, powstałe w wyniku zaburzeń przetwarzania sensorycznego dysfunkcje, umożliwiając dziecku prawidłowy rozwój, rozwijają naturalne zdolności mózgu, który wpływa bezpośrednio na funkcjonowanie całego organizmu.

W drugim okresie realizacji I edycji projektu trwającym od 01.04.2018 do 31.03.2019 r. zakłada się udzielenie wsparcia beneficjentom poprzez objęcie ich następującymi formami terapii:

  • Tomatis
  • Hipoterapia
  • Dogoterapia
  • Trening w nawiązywaniu relacji społecznych z wykorzystaniem muzyki
  • Terapia taktylna
  • Masaż leczniczy

Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę posiadająca wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnoprawną.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Formy wsparcia na terenie woj. podlaskiego odbywać się będą w budynku przy ul. Witosa 25 oraz przy ul. Włókiennicza 4

Formy wsparcia na terenie woj. warmińsko- mazurskiego odbywać się będą w pomieszczeniach SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO im. dr Władysława Klementowskiego w Łupkach, miejscowości oddalonej o 6 km od Pisza.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. dr Władysława Klementowskiego, Łupki 15, 12-200 Pisz).

Formy wsparcia na terenie woj. Lubelskiego odbywać się będą w pomieszczeniach SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO w Chełmie.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Trubakowska 59 22-100 Chełm).

Rodziców dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wyrażających chęć udziału w w/w zajęciach prosimy o zgłaszanie się do biura projektu.