Zasięg projektu
mapaWojewództwo podlaskie

piskiPowiat piski

,,Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społecznozawodowa osób z niepełnosprawnościami,, 

 

Miło jest nam poinformować, iż nasza fundacja otrzymała dofinansowanie na zakup środków do dezynfekcji oraz ochrony osobistej z Projektu pt. „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach POWER, Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

Celem projektu grantowego jest zapewnienie ochrony zdrowia i życia uczestników zajęć prowadzonych przez WTZ oraz w ramach zadań zlecanych przez PFRON w trybie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie w bezpiecznym funkcjonowaniu w okresie epidemii warsztatów terapii zajęciowej oraz rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Uzyskane w ramach grantu środki finansowe można przeznaczyć na zakup środków ochrony  osobistej  oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania, zgodnie z faktycznymi potrzebami.

To co daje nam projekt to dbałość o zdrowie i życie Beneficjentów.

W ramach projektu zostały zakupione profesjonalne lampy wirusobójcze UV-C lampy bakteriobójcze UV-C , profesjonalny ozonator , który również, zabija wirusy i bakterie
profesjonalne lampy wiszące UV , maseczki ochronne , przyłbice ochronne , rękawiczki jednorazowe, płyny do dezynfekcji rąk oraz płyny do dezynfekcji powierzchni. Wszystko zostało wysłane po oddziałach w całej Polsce gdzie realizowane są projekty naszej fundacji pt. „Im wcześniej, tym lepiej” oraz „Jestem aktywny i kreatywny”, które są finansowane  ze środków Państwowego  Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Te ogromne wsparcie te jest dość istotnym aspektem w tak bardzo trudnym czasie jakim jest epidemia.