2017 II ZAWODY

Projekt pn. „Integracyjne zawody sportowe osób niepełnosprawnych – II edycja” współfinansowany ze środków PFRON  w ramach umowy nr ZZO/000159/10/D z dnia 16 sierpnia 2017r. w ramach konkursu „aktywność i wiedza” 2/2017 z dnia 24 marzec 2017r.

 

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU – 01.06.2017 R. – 31.12.2017 R.
REKRUTACJA ZAWODNIKÓW PROWADZONA BĘDZIE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, TELEFONICZNĄ ORAZ POPRZEZ OGŁOSZENIA I WYSYŁANIE ZAPYTAŃ DO SEKCJI SPORTOWYCH Z CAŁEGO KRAJU DOTYCZĄCYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ FUNDACJĘ.

ZAINTERESOWANE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE PROSIMY O WYSYŁANIE ZGŁOSZEŃ DO BIURA PROJEKTU.
UCZESTNIKAMI ZAWODÓW MOGĄ BYĆ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE POSIADAJĄCE AKTUALNE ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI.

ORGANIZATOR
FUNDACJA ROZWOJU SPORTU I REHABILITACJI
UL. WOŁODYJOWSKIEGO 5
15-287 BIAŁYSTOK
TEL.: 698 240 946, 85 875 80 13
E- MAIL: FUNDACJABIALYSTOK@GMAIL.COM

       

                          HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU:

                                  OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ LEKKOATLETYCZNY

06-07.09.2017 – BIAŁYSTOK  MIEJSCE: STADION MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU UL. WOŁODYJOWSKIEGO 3

                           OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

                                        08-09.11.2017 – BIAŁYSTOK

                                          OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ BOCCI

                                        18-19.10.2017 – BIAŁYSTOK

 2016 I ZAWODY

Projekt pn. „Integracyjne zawody sportowe osób niepełnosprawnych” współfinansowany ze środków PFRON  w ramach umowy nr ZZO/000121/10/D z dnia 29 kwietnia 2016 r. w ramach Konkurs 24 z dnia 28-09-2015

Celem projektu jest :

      • Przełamywanie negatywnych postaw oraz podejścia innych w stosunku do osób niepełnosprawnych poprzez rywalizację sportową

      • Propagowanie sportu w środowisku osób niepełnosprawnych jako skutecznego środka rehabilitacji

      • Zwiększenie sprawności fizycznej osób niepełnosprawnych

Termin realizacji projektu – 01.04.2016 r. – 31.12.2016 r.
Rekrutacja zawodników prowadzona będzie drogą elektroniczną, telefoniczną oraz poprzez ogłoszenia i wysyłanie zapytań do sekcji sportowych z całego kraju dotyczących imprez organizowanych przez Fundację.

Zainteresowane osoby niepełnosprawne prosimy o wysyłanie zgłoszeń do biura projektu.
Uczestnikami zawodów mogą być osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

ORGANIZATOR
FUNDACJA ROZWOJU SPORTU I REHABILITACJI
ul. Wołodyjowskiego 5
15-287 Białystok
Tel.: 698 240 946, 85 875 80 13
e- mail: fundacjabialystok@gmail.com

Harmonogram realizacji projektu: