Fundacja Rozwoju Sportu
i Rehabilitacji

Adres:

Tel:

Email:

ul.Wołodyjowskiego 5
15-287 Białystok

85 875-80-13

fundacjabialystok@gmail.com