11.04.2022

UWAGA !

Informujemy, że aktualnie w terminie od 01.04.2022r do 31.03.2023r realizowany jest drugi etap projektu „Chcę, Mogę, Potrafię”

                                              ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW !!!

Część stymulacyjna obejmuje –

Mikropolaryzację

EEG Biofeedback

HEG Biofeedback

Eyetracking

Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne 

Alpakoterapię

Część Rehabilitacyjno-Terapeutyczna obejmuje –
Integrację Sensoryczną
zajęcia logopedyczne
zajęcia ogólnorozwojowe
Hipoterapię
Zajęcia Rozwijające aktywność i kreatywność 

Część Trzecia obejmuje – 

Terapię metodą Tomatisa 

 

01.12.2022

                                                               UWAGA !

 

Zapraszamy wszystkich naszych podopiecznych na imprezę mikołajową organizowaną przez naszą fundację finansowaną ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, która odbędzie się dnia 10 GRUDNIA. Wstęp od 11:30 !

            ZAPRASZAMY !!! 

23.03.2021

UWAGA !

W związku z przyznaniem dofinansowania przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych projektu pn.”Im Wcześniej, Tym Lepiej V edycja”, zapraszamy wszystkich chętnych rodziców dzieci z województw Podlaskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Małopolskiego, Śląskiego Pomorskiego oraz Lubelskiego, posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, bądź o stopniu niepełnosprawności do zapisów dzieci na nieodpłatne terapie dziecka niepełnosprawnego. Projekt składa się z poszczególnych form wsparcia:

Integrację Sensoryczną

EEG Biofeedback

Zajęcia Logopedyczne 

Trening w Nawiązywaniu Relacji Społecznych z Wykorzystaniem Muzyki 

Zajęcia Rozwijające Kompetencje Społeczne 

Terapia Taktylna

Zajęcia Usprawniające Ruchowo

Indywidualny Trening Słuchowy

Hipoterapia   

 

 

 

23.03.2021

UWAGA !

W związku z przyznaniem dofinansowania przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych projektu pn.”Chcę, mogę, potrafię”, zapraszamy wszystkich chętnych rodziców dzieci, posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, bądź o stopniu niepełnosprawności do zapisów w biurze Fundacji o poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. Projekt składa się z trzech części, które obejmują poszczególne formy wsparcia.

Część stymulacyjna obejmuje –

Mikropolaryzację

EEG Biofeedback

HEG Biofeedback

Eyetracking

Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne 

Alpakoterapię

Część Rehabilitacyjno-Terapeutyczna obejmuje –
Integrację Sensoryczną
zajęcia logopedyczne
zajęcia ogólnorozwojowe
Hipoterapię
Zajęcia Rozwijające aktywność i kreatywność 

Część Trzecia obejmuje – 

Terapię metodą Tomatisa 

Informujemy, że ilość miejsc jest ograniczona.

 

02.11.2020

Miło jest nam poinformować, iż nasza fundacja otrzymała dofinansowanie na zakup środków do dezynfekcji oraz ochrony osobistej z Projektu pt. „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach POWER, Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

Celem projektu grantowego jest zapewnienie ochrony zdrowia i życia uczestników zajęć prowadzonych przez WTZ oraz w ramach zadań zlecanych przez PFRON w trybie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie w bezpiecznym funkcjonowaniu w okresie epidemii warsztatów terapii zajęciowej oraz rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Uzyskane w ramach grantu środki finansowe można przeznaczyć na zakup środków ochrony  osobistej  oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania, zgodnie z faktycznymi potrzebami.

To co daje nam projekt to dbałość o zdrowie i życie Beneficjentów.

W ramach projektu zostały zakupione profesjonalne lampy wirusobójcze UV-C lampy bakteriobójcze UV-C , profesjonalny ozonator , który również, zabija wirusy i bakterie
profesjonalne lampy wiszące UV , maseczki ochronne , przyłbice ochronne , rękawiczki jednorazowe, płyny do dezynfekcji rąk oraz płyny do dezynfekcji powierzchni. Wszystko zostało wysłane po oddziałach w całej Polsce gdzie realizowane są projekty naszej fundacji pt. „Im wcześniej, tym lepiej” oraz „Jestem aktywny i kreatywny”, które są finansowane  ze środków Państwowego  Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Te ogromne wsparcie te jest dość istotnym aspektem w tak bardzo trudnym czasie jakim jest epidemia.

22.07.2020r.

Informujemy, że rusza IV edycja projektu pn. „Im wcześniej, tym lepiej-wielospecjalistyczne wspomaganie szansą optymalnego rozwoju dziecka niepełnosprawnego” – współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt będzie realizowany w 6 województwach ( PODLASKIM, WARMIŃSKO-MAZURSKIM, POMORSKIM, MAŁOPOLSKIM, LUBELSKIM, oraz ŚLĄSKIM ) W projekcie będzie można skorzystać z takim form rehabilitacji oraz terapii jak: INTEGRACJA SENSORYCZNA, LOGOPEDIA, EEG BIOFEEDBACK, ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNE, ZAJĘCIA USPRAWNIAJACE RUCHOWO, TERAPIA TAKTYLNA, HIPOTERAPIA, TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH Z WYKORZYSTANIEM MUZYKI oraz INDYWIDUALNY TRENING SŁUCHOWY (Terapia Metodą Tomatisa, Trening słuchowy Johansena). W projekcie mogą wziąć udział osoby niepełnosprawne do 25 roku życia objęte procesem edukacji, posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności bądź o stopniu niepełnosprawności. Zgłoszenia można kierować na adres poczty elektronicznej fundacjabialystok@gmail.com lub listownie, za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres fundacji, ul. Wołodyjowskiego 5, 15-287 Białystok lub osobiście w biurze Fundacji po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym  698-240-946.

Termin realizacji projektu od 22 Lipca 2020 do 31 Marca 2021

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

 

20.07.2020r.

Informujemy, że rusza III edycja projektu „Jestem aktywny i kreatywny” – współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt będzie realizowany w 6 województwach ( PODLASKIM , WARMIŃSKO-MAZURSKIM, POMORSKIM, MAŁOPOLSKIM, LUBELSKIM, oraz ŚLĄSKIM ). W projekcie będzie można skorzystać z takim form rehabilitacji oraz terapii jak: Komunikacja Alternatywna, Terapia Ręki, Zajęcia Rozwijające Aktywność i Kreatywność, Zajęcia Teatralne, Muzykoterapia, Nordic Walking. W projekcie mogą wziąć udział osoby niepełnosprawne do 25 roku życia objęte procesem edukacji, posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności bądź o stopniu niepełnosprawności. Zgłoszenia można kierować na adres poczty elektronicznej fundacjabialystok@gmail.com lub listownie, za pośrednictwem poczty polskiej na adres fundacji: ul. Wołodyjowskiego 5, 15-287 Białystok lub osobiście w biurze po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie  698-240-946.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

14.07.2020r.

Miło jest nam poinformować, że otrzymaliśmy dofinasowanie z projektu miejskiego, który okazał się na stronie internetowej Urzędu Miasta Białystok – Zadanie publiczne pod tytułem: „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnościami i ich otoczenia.” Termin realizacji : 15.07.2020r.- 10.12.2020r. Zadanie finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób niepełnosprawnych”

W ramach zadania zrealizujemy 20 godzin terapii EEG BIOFEEDBACK dla dwudziestu osób ze spektrum autyzmu z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. Zapisów można dokonywać osobiście w biurze naszej fundacji, telefonicznie lub mailowo. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Serdecznie pozdrawiamy 🙂

 

12.03.2020 r.

Szanowni Państwo! , informujemy, że w trosce o wspólne bezpieczeństwo i zdrowie oraz zgodnie z zaleceniami władz rządowych informuję, iż biuro naszej fundacji zostaje zamknięte dla interesantów do odwołania. Wszelkie sprawy proszę załatwiać drogą telefoniczną 85 875 80 13 lub e-mailową fundacjabialystok@gmail.com . Pozostajemy do dyspozycji i z góry dziękujemy za Państwa wyrozumiałość. O każdej kolejnej zmianie będziemy informować niezwłocznie na naszej stronie internetowej oraz na portalach społecznościowych.

z wyrazami szacunku

Tomasz Juchimowicz                                                                                                      Prezes Zarządu

 

06.03.2020 r.

!!! UWAGA !!!

Wszystkich zamieszkałych na terenie województw Podlaskiego Mazowieckiego Lubelskiego Pomorskiego Małopolskiego Świętokrzyskiego Śląskiego oraz Warmińsko-Mazurskiego zainteresowanych NIEODPŁATNĄ REHABILITACJĄ dziecka niepełnosprawnego niepełnoletniego z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności zapraszamy do zgłaszania chęci wzięcia udziału w projektach współfinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ilość miejsc jest ograniczona. Chęć udziału można składać osobiście bądź mailowo. Więcej informacji pod numerem telefonu 85 875 80 13 – biuro fundacji RSiR

01.04.2019 r.

Podlaska Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Rozwój” zamieszcza ogłoszenie:
– Podlaska Fundacja Pomocy „Rozwój” informuje, iż zaprasza osoby niepełnosprawne z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności do wzięcia udziału w Letnim Obozie Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym współfinansowany ze środków PFRON. Udział w obozie jest 100% bezpłatny. Obóz będzie organizowany w Rajgrodzie w terminie od 29.06.2019r do 06.07.2019r. Więcej informacji pod numerem telefonu 858758013 lub w biurze fundacji. Zapisy trwają !!! ZAPRASZAMY

 

29.03.2019 r.
!!! Świetna wiadomość dla rodziców !!! Fundacja Rozwoju Sportu i Rehabilitacji informuje, że otrzymała dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych #PFRON na kolejną edycję projektu o nazwie „IM WCZEŚNIEJ, TYM LEPIEJ …” – rekrutacja trwa, zapisy w biurze fundacji przy ul. Wołodyjowskiego 5. ZAPRASZAMY codziennie w godzinach 10:00 – 15:00 !!! 56232385_382592569251489_4370052107542200320_n

04.09.2018 r.

W otoczeniu fauny i flory pojezierza augustowskiego na terenie Hotelu Amber Bay przy ul. Turystycznej 81 w Augustowie odbył się projekt pn.” Letnie Obozy Szkoleniowo-Rehabilitacyjne” dofinansowany że środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Organizatorem była Fundacja Rozwoju Sportu i Rehabilitacji, której jednym z celów statutowych jest rehabilitacja oraz wspieranie osób z niepełnosprawnościami w trudach codziennego życia. Uczestniczyło w nim 90 osób niepełnosprawnych w wieku od 7 do 65 roku życia z 6 województw: podlaskiego, warmińsko – mazurskiego, lubelskiego, mazowieckiego, małopolskiego, wielkopolskiego. Każdy dzień był wypełniony licznymi oddziaływaniami terapeutycznymi oraz atrakcjami kulturalnymi. Nordic Walking, masaże,odnowa biologiczna, nauka pływania w teorii i praktyce, zajęcia sportowo-rekreacyjne, które dbały o kondycję i rehabilitację fizyczną. Były one przeplatane oddziaływaniami kulturalnymi, takimi jak Rejsy statkiem do Studzienicznej, rejsy doliną Rospudy, wyjście do kina, podróż Wigierską kolejką wąskotorową czy poznawanie okolic Augustowa, które pozwoliły uczestnikom na wykazanie się umiejętnościami samoobsługowymi oraz pokonywanie swoich słabości w codziennym życiu. Nad sprawnym przebiegiem wszystkich działań i bezpieczeństwem beneficjentów czuwało 60 osób kadry, którą stanowili opiekunowie/wychowawcy, wolontariusze, instruktorzy sportu osób niepełnosprawnych i pływania, ratownicy wodni, pielęgniarki, ratownicy medyczni, lekarz, fizjoterapeuci oraz osoby odpowiedzialne za działania kulturalno-oświatowe.dsc_3721

11.06.2018 r.

LETNIE OBOZY SZKOLENIOWO-REHABILITACYJNE
Zebranie dla rodziców dzieci wyjeżdżających na Letni Obóz Szkoleniowo-Rehabilitacyjny odbędzie się w dniu 06.08.2018 r. godz. 17:00 na sali Konferencyjnej hotelu BOSIR przy Wołodyjowskiego 5

Zebranie dla kadry pracowniczej odbędzie się w dniu 06.08.2018 r. godz. 18:00 na sali Konferencyjnej hotelu BOSIR przy Wołodyjowskiego 5

Prosimy o punktualne przybycie na miejsce.

02.05.2018 r.
Chcesz wesprzeć działania fundacji i pomóc dla jej rozwoju ? Przekaż darowiznę na konto fundacji ! 86 1140 2004 0000 3702 7660 6485 M BANK

03.04.2018 r.

Fundacja Rozwoju Sportu i Rehabilitacji Pragnie poinformować o zbliżających się letnich obozach szkoleniowo-rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych, współfinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Nabór trwa! Ilość miejsc jest ograniczona. Więcej informacji można uzyskać w siedzibie fundacji przy ul. Wołodyjowskiego 5 w Białymstoku lub pod numer telefonu 85 875 80 13. Letnie obozy szkoleniowo-rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych odbędą się w Augustowie w terminie od 25.08.2018 r. – 01.09.2018 r.

02.04.2018 r.

Ruszył właśnie I etap projektu pn. „Jestem aktywny i kreatywny” współfinansowany, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

02.04.2018 r.

Ruszył właśnie II etap projektów pn. „Im wcześniej, tym lepiej” oraz ” Pokonując labirynt własnych możliwości – nowatorskie metody usprawniania, rehabilitacji i terapii dziecka niepełnosprawnego” Współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

22.03.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKWATEROWANIE WRAZ Z WYŻYWIENIEM DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
pn. „ Letnie obozy szkoleniowo-rehabilitacyjne”

Zapytanie dotyczy realizacji projektu pn. ”Letnie obozy szkoleniowo-rehabilitacyjne” w ramach Konkursu 4/2017 pn.”Samodzielni i skuteczni” z dnia 10.10.2017r., współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Celem projektu jest zorganizowanie trzech obozów szkoleniowo-rehabilitacyjnych dla grupy 90 osób niepełnosprawnych. W związku z powyższym oraz zgodnie z zasadą konkurencyjności zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na : zapewnienie zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla uczestników projektu podczas trwania obozów szkoleniowo-rehabilitacyjnych.

I. Zamawiający

Fundacja Rozwoju Sportu i Rehabilitacji
ul.Wołodyjowskiego 5
15-287 Białystok
tel.: 85 875 – 80 – 13
698 240 946
strona internetowa: www.fundacja-rehabilitacja.pl
e-mail: fundacjabialystok@gmail.com
NIP: 542-31-63-746
REGON: 200353382
KRS: 0000354489

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego w toku realizacji Projektów współfinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, których wartość przekracza 14 000,00 euro zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w wytycznych w zakresie kwalifikalności kosztów ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie zakwaterowania wraz z wyżywieniem uczestników trzech obozów 7-dniowych dla 50 uczestników w każdym, w trzech różnych terminach (łącznie 150 uczestników) „Letnich obozów szkoleniowo-rehabilitacyjnych” w dniach:
22.06.2018r.-01.09.2018r.

W ramach obsługi wymagamy:
– Zakwaterowania w pokojach maksymalnie 5-osobowych z łazienkami dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych (wózków)
– Dogodną lokalizację – nie dalej niż 1 km od plaży/dostępu do jeziora
– Hotel musi posiadać windę oraz podjazdy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
– Dostęp do basenu hotelowego, sauny, jacuzzi.
– Zapewnienie co najmniej 3 pełnowartościowych posiłków w ciągu dnia.

IV. Termin wykonania zamówienia

Od 22.06.2018r. do 01.09.2018r.

V. Warunki składania ofert i zawartość oferty:

– Ofertę należy wysłać za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: fundacjabialystok@gmail.com, wysłać pocztą tradycyjną na adres : Fundacja Rozwoju Sportu i Rehabilitacji ul. Wołodyjowskiego 4, 15-287 Białystok lub dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego.
– Termin składania oferty do 15.06.2018r. do godziny 00:00 (data wpłynięcia do biura)
– Oferta cenowa musi być podana w złotych polskich jako cena netto i cena brutto z naliczonym podatkiem VAT.

VI. Zamawiający przy wyborze oferty kierować się będzie następującymi kryteriami:

1. Cena
2. Położenie, dogodny dojazd, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

VII. Warunki które musi spełnić Wykonawca:

Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Składając ofertę – oferent jednocześnie oświadcza że nie ma powiązania osobowego ani kapitałowego z Fundacją Rozwoju Sportu i Rehabilitacji z siedzibą w Białymstoku, z osobami upoważnionymi do zaciągania w jego imieniu zobowiązań, lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, w szczególności poprzez:
 uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,
 pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Z poważaniem,
Tomasz Juchimowicz[/vc_column_text][vc_column_text]

01.04.2019 r.

Podlaska Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Rozwój” zamieszcza ogłoszenie:
– Podlaska Fundacja Pomocy „Rozwój” informuje, iż zaprasza osoby niepełnosprawne z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności do wzięcia udziału w Letnim Obozie Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym współfinansowany ze środków PFRON. Udział w obozie jest 100% bezpłatny. Obóz będzie organizowany w Rajgrodzie w terminie od 29.06.2019r do 06.07.2019r. Więcej informacji pod numerem telefonu 858758013 lub w biurze fundacji. Zapisy trwają !!! ZAPRASZAMY

 

29.03.2019 r.
!!! Świetna wiadomość dla rodziców !!! Fundacja Rozwoju Sportu i Rehabilitacji informuje, że otrzymała dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych #PFRON na kolejną edycję projektu o nazwie „IM WCZEŚNIEJ, TYM LEPIEJ …” – rekrutacja trwa, zapisy w biurze fundacji przy ul. Wołodyjowskiego 5. ZAPRASZAMY codziennie w godzinach 10:00 – 15:00 !!! 56232385_382592569251489_4370052107542200320_n

04.09.2018 r.

W otoczeniu fauny i flory pojezierza augustowskiego na terenie Hotelu Amber Bay przy ul. Turystycznej 81 w Augustowie odbył się projekt pn.” Letnie Obozy Szkoleniowo-Rehabilitacyjne” dofinansowany że środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Organizatorem była Fundacja Rozwoju Sportu i Rehabilitacji, której jednym z celów statutowych jest rehabilitacja oraz wspieranie osób z niepełnosprawnościami w trudach codziennego życia. Uczestniczyło w nim 90 osób niepełnosprawnych w wieku od 7 do 65 roku życia z 6 województw: podlaskiego, warmińsko – mazurskiego, lubelskiego, mazowieckiego, małopolskiego, wielkopolskiego. Każdy dzień był wypełniony licznymi oddziaływaniami terapeutycznymi oraz atrakcjami kulturalnymi. Nordic Walking, masaże,odnowa biologiczna, nauka pływania w teorii i praktyce, zajęcia sportowo-rekreacyjne, które dbały o kondycję i rehabilitację fizyczną. Były one przeplatane oddziaływaniami kulturalnymi, takimi jak Rejsy statkiem do Studzienicznej, rejsy doliną Rospudy, wyjście do kina, podróż Wigierską kolejką wąskotorową czy poznawanie okolic Augustowa, które pozwoliły uczestnikom na wykazanie się umiejętnościami samoobsługowymi oraz pokonywanie swoich słabości w codziennym życiu. Nad sprawnym przebiegiem wszystkich działań i bezpieczeństwem beneficjentów czuwało 60 osób kadry, którą stanowili opiekunowie/wychowawcy, wolontariusze, instruktorzy sportu osób niepełnosprawnych i pływania, ratownicy wodni, pielęgniarki, ratownicy medyczni, lekarz, fizjoterapeuci oraz osoby odpowiedzialne za działania kulturalno-oświatowe.dsc_3721

11.06.2018 r.

LETNIE OBOZY SZKOLENIOWO-REHABILITACYJNE
Zebranie dla rodziców dzieci wyjeżdżających na Letni Obóz Szkoleniowo-Rehabilitacyjny odbędzie się w dniu 06.08.2018 r. godz. 17:00 na sali Konferencyjnej hotelu BOSIR przy Wołodyjowskiego 5

Zebranie dla kadry pracowniczej odbędzie się w dniu 06.08.2018 r. godz. 18:00 na sali Konferencyjnej hotelu BOSIR przy Wołodyjowskiego 5

Prosimy o punktualne przybycie na miejsce.

02.05.2018 r.
Chcesz wesprzeć działania fundacji i pomóc dla jej rozwoju ? Przekaż darowiznę na konto fundacji ! 86 1140 2004 0000 3702 7660 6485 M BANK

03.04.2018 r.

Fundacja Rozwoju Sportu i Rehabilitacji Pragnie poinformować o zbliżających się letnich obozach szkoleniowo-rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych, współfinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Nabór trwa! Ilość miejsc jest ograniczona. Więcej informacji można uzyskać w siedzibie fundacji przy ul. Wołodyjowskiego 5 w Białymstoku lub pod numer telefonu 85 875 80 13. Letnie obozy szkoleniowo-rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych odbędą się w Augustowie w terminie od 25.08.2018 r. – 01.09.2018 r.

02.04.2018 r.

Ruszył właśnie I etap projektu pn. „Jestem aktywny i kreatywny” współfinansowany, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

02.04.2018 r.

Ruszył właśnie II etap projektów pn. „Im wcześniej, tym lepiej” oraz ” Pokonując labirynt własnych możliwości – nowatorskie metody usprawniania, rehabilitacji i terapii dziecka niepełnosprawnego” Współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

22.03.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKWATEROWANIE WRAZ Z WYŻYWIENIEM DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
pn. „ Letnie obozy szkoleniowo-rehabilitacyjne”

Zapytanie dotyczy realizacji projektu pn. ”Letnie obozy szkoleniowo-rehabilitacyjne” w ramach Konkursu 4/2017 pn.”Samodzielni i skuteczni” z dnia 10.10.2017r., współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Celem projektu jest zorganizowanie trzech obozów szkoleniowo-rehabilitacyjnych dla grupy 90 osób niepełnosprawnych. W związku z powyższym oraz zgodnie z zasadą konkurencyjności zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na : zapewnienie zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla uczestników projektu podczas trwania obozów szkoleniowo-rehabilitacyjnych.

I. Zamawiający

Fundacja Rozwoju Sportu i Rehabilitacji
ul.Wołodyjowskiego 5
15-287 Białystok
tel.: 85 875 – 80 – 13
698 240 946
strona internetowa: www.fundacja-rehabilitacja.pl
e-mail: fundacjabialystok@gmail.com
NIP: 542-31-63-746
REGON: 200353382
KRS: 0000354489

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego w toku realizacji Projektów współfinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, których wartość przekracza 14 000,00 euro zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w wytycznych w zakresie kwalifikalności kosztów ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie zakwaterowania wraz z wyżywieniem uczestników trzech obozów 7-dniowych dla 50 uczestników w każdym, w trzech różnych terminach (łącznie 150 uczestników) „Letnich obozów szkoleniowo-rehabilitacyjnych” w dniach:
22.06.2018r.-01.09.2018r.

W ramach obsługi wymagamy:
– Zakwaterowania w pokojach maksymalnie 5-osobowych z łazienkami dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych (wózków)
– Dogodną lokalizację – nie dalej niż 1 km od plaży/dostępu do jeziora
– Hotel musi posiadać windę oraz podjazdy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
– Dostęp do basenu hotelowego, sauny, jacuzzi.
– Zapewnienie co najmniej 3 pełnowartościowych posiłków w ciągu dnia.

IV. Termin wykonania zamówienia

Od 22.06.2018r. do 01.09.2018r.

V. Warunki składania ofert i zawartość oferty:

– Ofertę należy wysłać za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: fundacjabialystok@gmail.com, wysłać pocztą tradycyjną na adres : Fundacja Rozwoju Sportu i Rehabilitacji ul. Wołodyjowskiego 4, 15-287 Białystok lub dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego.
– Termin składania oferty do 15.06.2018r. do godziny 00:00 (data wpłynięcia do biura)
– Oferta cenowa musi być podana w złotych polskich jako cena netto i cena brutto z naliczonym podatkiem VAT.

VI. Zamawiający przy wyborze oferty kierować się będzie następującymi kryteriami:

1. Cena
2. Położenie, dogodny dojazd, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

VII. Warunki które musi spełnić Wykonawca:

Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Składając ofertę – oferent jednocześnie oświadcza że nie ma powiązania osobowego ani kapitałowego z Fundacją Rozwoju Sportu i Rehabilitacji z siedzibą w Białymstoku, z osobami upoważnionymi do zaciągania w jego imieniu zobowiązań, lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, w szczególności poprzez:
 uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,
 pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Z poważaniem,
Tomasz Juchimowicz[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]