Twoje zdrowie naszym celem

Pomagamy przełamać bariery

 


Osoby niepełnosprawne na co dzień zmagają się z wieloma przeciwnościami losu. Z powodu wrodzonych lub nabytych urazów czy schorzeń, trudniej znoszą kontuzje i wymagają ciągłej rehabilitacji.

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych lub tych, które ucierpiały w różnego rodzaju wypadkach, w pierwszym kwartale 2010 r. powstała Fundacja Rozwoju Sportu i Rehabilitacji.
Fundacja zajmuje się m.in. rehabilitacją medyczną. W powrocie do zdrowia osobom niepełnosprawnym, a także innym potrzebującym, pomagają wykwalifikowani masażyści oraz rehabilitanci. Fundacja Rozwoju Sportu i Rehabilitacji posiada własne gabinety fizjoterapii z najnowszą aparaturą i doskonale wyszkoloną kadrą pracowników. Naszych wolontariuszy i pracowników łączy przede wszystkim profesjonalizm i chęć niesienia pomocy innym.

Rehabilitacja to nie jedyna działalność Fundacji. Jej głównym celem jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych poprzez: organizowanie kolonii, zgrupowań, obozów aktywnej rehabilitacji, imprez sportowych i rehabilitacyjnych, oraz działalność informacyjno-propagandowa, polegająca przede wszystkim na rozbudzaniu aktywności życiowej osób niepełnosprawnych jak i szkolenie oraz doskonalenie zawodowe tych osób.

Stopniowy powrót do zdrowia, przełamywanie barier i życie na równi z innymi osobami odbywa się nie tylko przy udziale rehabilitacji. Poprzez wymienione wyżej działania, dzięki naszej pomocy, osoby niepełnosprawne zyskują to, czego potrzebują najbardziej – powrót do normalnego życia, ciągły rozwój i niezbędną w ich życiu aktywność.

Sport to zdrowie – bez względu na nasze ograniczenia. Dlatego też Fundacja stara się zachęcić osoby niepełnosprawne do rehabilitacji poprzez sport, który jest najlepszym sposobem samorealizacji i integracji. Naszym zadaniem jest zachęcanie i motywowanie osób niepełnosprawnych do uprawiania sportu, który jest naturalną drogą do samorealizacji, większej sprawności i powrotu do zdrowia.

Tomasz Juchimowicz,
prezes Fundacji Rozwoju Sportu i Rehabilitacji